A. JUMLAH

Jumlah laki-laki 1.695 orang
Jumlah perempuan 1.652 orang
Jumlah total  3.347 orang
Jumlah kepala keluarga 970     KK
Kepadatan Penduduk 1.027 Per Km2