A. JUMLAH

Jumlah laki-laki 1.774 orang
Jumlah perempuan 1.740 orang
Jumlah total  3.514 orang
Jumlah kepala keluarga 1.363     KK
Kepadatan Penduduk 1.043 Per Km2