A. JUMLAH

Jumlah laki-laki 1.759 orang
Jumlah perempuan 1.765 orang
Jumlah total  3.524 orang
Jumlah kepala keluarga 1.017     KK
Kepadatan Penduduk 1.045 Per Km2