J. KUALITAS ANGKATAN KERJA

ANGKATAN KERJA LAKI-LAKI PEREMPUAN
Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin 0 orang 0 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD 10 orang 15 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SD 778 orang 687 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTP 8 orang 4 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTA 826 orang 802 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi 73 orang 144 orang