I. TENAGA KERJA

TENAGA KERJA LAKI-LAKI PEREMPUAN
Penduduk usia 18-56 tahun 315 orang 348 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja 940 orang 940 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang belum atau tidak bekerja 65 orang 60 orang
Penduduk usia 0 – 6 tahun 224 orang 216 orang
Penduduk masih sekolah 7 – 18 th 412 orang 375 orang
Penduduk usia 56 tahun ke atas 171 orang 190 orang
Angkatan kerja 1.695 orang 1.652 orang